Centralne Biuro Tłumaczeń                                   Centralne Biuro Tłumaczeń
Ul. Żelazna 87 lok. 212                                             Ul. Dyrekcyjna 6 lok. 113
00-879 Warszawa                                                     80-852 Gdańsk
II piętro                                                                         I piętro
(Budynek Instytutu Organizacji i                            
Zarządzania w Przemyśle "ORGMASZ")              
               
Tel.: (22) 243 02 70                                                   Tel.: (58) 351 15 50
Kom.: 721 661 600                                                    Kom.: 734 120 170

                                                                  

E-mail: cbt@cbt.warszawa.pl                                E-mail: cbt@cbt.pomorze.pl

 

Godziny pracy biura:                                                Godziny pracy biura:

pon.– pt. w godz. 8:00 – 18:00                                pon.-pt. w godz. 9:00 - 17:00