Nasze biuro tłumaczeń proponuje szeroką ofertę usług, które spełnią najbardziej surowe wymagania naszych Klientów.

Tłumaczenia pisemne

Wierne i konkretne przełożenie na język polski lub obcy tekstów, ale też nagrań zarejestrowanych w formie audio lub wideo. Zapewniamy najwyższą jakość tłumaczenia tekstów nie wymagających uwierzytelnienia przez tłumacza przysięgłego, którymi zajmuje się doświadczony i rzetelny zespół fachowców. Gwarantujemy poufność w zakresie wszelkich informacji zawartych w tekstach i innych materiałach przeznaczonych do tłumaczenia.

Wykonujemy tłumaczenia pisemne w zakresie różnych dziedzin. Podstawowe obszary specjalizacji to:

• Inżynieria i technologia.

• Nauki polityczne.

• Medycyna.

• Finanse.

• Ekonomia.

• Budownictwo.

• Prawo.

• Bankowość.

• Elektronika.

• Informatyka.

Tłumaczenia przysięgłe

Posiadamy niezbędną wiedzę, doświadczenie oraz uprawnienia w zakresie wykonywania tłumaczeń dokumentów urzędowych (certyfikatów, zaświadczeń, dyplomów, pism urzędowych, dokumentów tożsamości, dowodów rejestracyjnych, dokumentów poświadczonych przez notariusza lub sporządzonych w formie aktu notarialnego itd.). Każde tego rodzaju tłumaczenie jest podpisane i poświadczone pieczęcią. Tłumacz przysięgły bierze na siebie zobowiązanie do poniesienia ryzyka odpowiedzialności cywilnej za błędy, które ewentualnie mógł popełnić w przygotowanym tłumaczeniu. Każdy Klient ma prawo ubiegać się o odszkodowanie za źle wykonaną pracę.

Tłumaczenia ustne

Tłumaczenie symultaniczne

Odbywa się w sposób równoległy, czyli w trakcie wypowiedzi osoby przemawiającej. Tłumacz znajduje się w specjalnej dźwiękoszczelnej kabinie, a uczestnicy spotkania słyszą tłumaczenie w słuchawkach. Tłumaczenia symultaniczne wykorzystywane są głównie podczas konferencji międzynarodowych, targów, kongresów i innego typu spotkań, w których bierze udział większa grupa osób.

Tłumaczenia konsekutywne

W tłumaczeniu konsekutywnym tłumacz rozpoczyna tłumaczenie, dopiero gdy osoba przemawiająca skończy swoją wypowiedź. Gdy mówca skończy przemówienie lub zrobi przerwę w swojej wypowiedzi, tłumacz odtwarza wypowiedź w języku docelowym. Tłumaczenia konsekutywne wykorzystywane są najczęściej podczas rozmów handlowych, szkoleń, ślubów, spotkań u notariusza, oficjalnych przemówień.

Centralne Biuro Tłumaczeń oferuje swoim Klientom ofertę poświadczenia (legalizacji) dokumentów w placówkach dyplomatycznych na terenie Warszawy i Berlina.

Za usługi pośrednictwa w poszczególnych trybach pobieramy następujące prowizje:

Tryb ekonomiczny (3-5 dni roboczych  + czas wymagany przez konsulat/urząd) - 55 PLN/1 instytucja.

 

Tryb normalny (1-2  dni robocze + czas wymagany przez konsulat/urząd) - 75 PLN/1 instytucja.

 

Tryb ekspresowy - „ten sam dzień” (1 dzień roboczy, tryb możliwy tylko po wcześniejszym uzgodnieniu) - 135 PLN/1 instytucja. 

 

Wszystkie podane stawki nie zawierają kosztu opłat konsularnych i są cenami netto. Do każdej z nich należy doliczyć podatek VAT (23%).

 

Opłaty dotyczą wizyty w instytucji, a nie opłaty „od dokumentu”. Stawka jest więc ta sama dla jednego czy trzydziestu dokumentów, jeśli legalizowane są w jednej instytucji.

 

Czas legalizacji liczony od momentu dostarczenia dokumentów do naszego biura