Tłumacz przysięgły

Tłumaczenia przysięgłe są specyficzną formą tłumaczeń pisemnych. Mają formę papierową i opatrzone są pieczęcią i podpisem tłumacza wpisanego do rejestru Ministerstwa Sprawiedliwości. 

 

Tłumaczenia przysięgłe dotyczą tłumaczenia dokumentów urzędowych (certyfikatów, zaświadczeń, dyplomów, pism urzędowych, dokumentów tożsamości, dowodów rejestracyjnych, dokumentów poświadczonych przez notariusza lub sporządzonych w formie aktu notarialnego itd.)